We gaan op boeven pad en nemen mee…

op boeven pad gaan

Stel, we gaan op boeven pad.  Wat gaan wij kiezen als boefjes?  Een plek waar we makkelijk naar binnen kunnen of waar we (echt) moeite voor moet doen?  Dat verteld twee dingen: Als de beveiliging “zichtbaar” is, telt dat mee in de afweging voor welke locatie gekozen gaat worden Boeven zijn niet discriminerend naar waar […]