fbpx

Privacy Policy AutomateX

AutomateX, gevestigd aan Schepenveld 21-14 3891 ZK Zeewolde Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Deze verklaring heeft alleen betrekking op u als website bezoeker van www.automatex.nl.

Contactgegevens:

Guido Langendorff is de Functionaris Gegevensbescherming van AutomateX.  Hij is te bereiken via guido.langendorff@automatex.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AutomateX verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten die wij op onze website gebruiken voor marketing doeleinden.   Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het is niet onze intentie om middels onze website en/of dienst gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Alleen met toestemming van ouders of voogd.  Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.  Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Neem contact met ons op als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige.  Dat kan via info@automatex.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AutomateX verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Als wij goederen en diensten bij u moeten leveren
 • AutomateX analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.  Ook stemmen wij het aanbod van producten en diensten af op uw voorkeuren.
 • AutomateX volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AutomateX besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.  Een medewerker van AutomateX ontwerpt de logica  maar de verwerking gebeurt geautomatiseerd.  AutomateX gebruikt hiervoor de volgende computerprogramma’s of -systemen: Active Campaign.  AutomateX gebruikt deze omgeving om u te voorzien van informatie en aanbiedingen met betrekking tot onze Diensten.  De ontvanger kan bij iedere informatie moment, of middels een email, aangeven geen informatie meer te willen ontvangen (opt-out).  Deze mogelijkheid wordt bij iedere email geboden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AutomateX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

AutomateX verstrekt uitsluitend aan derden en alleen wanneer nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.  Dat doen wij ook wanneer wij gevraagd worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen nooit persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AutomateX gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  AutomateX gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.  Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.  Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.  Hierdoor zijn wij in staat om op maat gemaakte content en advertenties aan te kunnen bieden.  Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u reeds over deze cookies en vragen ook toestemming voor het plaatsen ervan.  Afmelden voor cookies doet u door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast is de informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AutomateX.  U heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Wij honoreren ieder verzoek om de persoonsgegevens die wij van u beschikken te sturen.  Dat kan in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie.  Uw verzoek tot een actie ten aanzien van uw persoonsgegevens stuurt u naar info@automatex.nl.  Om er zeker van te zijn dat deze verzoeken door u zijn gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy.  We reageren dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.  Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AutomateX neemt de bescherming van uw gegevens serieus.  Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, contact dan direct onze klantenservice of via info@automatex.nl.  De maatregelen die AutomateX onder andere neemt om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL).  Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.  Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening.  U kunt die handtekening automatisch laten controleren.  Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.