fbpx

Service Voorwaarden AutomateX (NL)

AutomateX maakt gebruik van de NLdigital Service Voorwaarden. Deze zijn opgesteld vanuit een collectieve gedachte en vertegenwoordigen bedrijven die gezamenlijk de basis vormen van digitaal Nederland.

Deze algemene voorwaarden bevatten de spelregels voor het contact tussen AutomateX als  leverancier en onze opdrachtgevers bij het leveren van producten, diensten, en services. Wilt u meer informatie over onze voorwaarden? Neem dan gerust contact op.

Deze voorwaarden zijn door NLdigital gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, te Utrecht.

Service Agreement AutomateX (EN)

AutomateX makes use of the NLdigital Service Agreement. These have been drawn up from a collective thought and represent companies which together form the basis of the Dutch digital community.

These general terms and conditions contain the rules for the contact between AutomateX as supplier and our customers when delivering products, services and products. Would you like more information about our terms and conditions? Then please feel free to contact us.

These conditions are deposited by NLdigital at the Court Midden-Nederland, location Utrecht.