fbpx
Infogram over and generated by AI

Artificial Intelligence, Kunstmatige Intelligentie ofwel AI.

Sinds November 2022 staat de digitale wereld op zijn kop, de fysieke wereld blijft achter in ver- en bewondering.  Maar langzaam beginnen de eerste scheurtjes zich te ontwikkelen. Want de fysieke wereld is hier eigenlijk nog helemaal niet klaar voor:  het gebruik van AI – Artificial Intelligence of wel kunstmatige intelligentie.

Ik schrijf dit geenszins vanuit de pretentie specialist of zelfs (super-)user te zijn op dit gebied.  Ook ben ik nog voor- nog tegenstander.  Ik schrijf dit met de informatie die ik zie, lees en hoor in de gesprekken die over AI plaats vinden.  Het is mijn visie, hoe ik er nu naar kijk.

En toen was AI er “ineens”.

AI is al lang onderweg, het was niet een “of” maar een “wanneer”.  Alleen bij de “start” bleek het een gigantische tsunami te veroorzaken die ik zelf en ik denk velen met mij, niet zo aan zag komen.  De geschiedenisboeken staan vol van voorbeelden bij een revolutie: voor- en tegenstanders die de mensheid een (soort van) kans geven om een middenweg te maken.  Het begon met de komst van de stoommachines en het duurde zeg decennia ’s om die middenweg te vinden.  Bij de komst van de computer is dat een stuk sneller gegaan (hoewel…).  Maar AI overspoelt de wereld in nog niet eens zes maanden.  En in deze zes maanden hebben wij dus nog geen middenweg weten te bereiken.  De fysieke wereld loopt giga-achter op deze ontwikkeling.  In gebruik, juridisch en in veiligheid.

De vier stromingen

Om dit even simpel te houden, er zijn vier Artificial Intelligence-stromingen: Koning, Keizer en Admiraal OpenAI en de achtervolgers Microsoft, Google en Meta.  De andere AI’s zijn daarop gebaseerd of van afgeleid.  Grote kans dat ik hier niet volledig ben, maar dat is voor mijn verhaal nu even minder belangrijk.  De ene stroming geeft zijn AI-omgeving aan de wereld onder het mom van “research project”.  Zo proberen en hopen ze juridisch niet of nauwelijks klemgezet kunnen worden.  Anderen hebben uit commerciële redenen een andere positie ingenomen.  Maar de implicaties zijn ingrijpend in beide scenario’s.

Het gebruik

Ok, eerst hoe werk je met AI: Je maakt een prompt waar je in woorden zo gedetailleerd mogelijk beschrijf je zo gedetailleerd mogelijk wat je van AI wilt.  Als voorbeeld: een vrouw zo groen als Shrek met een rattenstaart waar een rode pijlpunt op het uiteinde zit.  En binnen luttele seconden krijg je resultaat gebaseerd op alle beschikbare informatie in de AI-database: create a picture of a woman in happy mood. She has blond hair. She stands before a wall with the Dutch flag painted on it. She wears a black top

In een andere AI-omgeving kan je dan een tekst geven en een stem selecteren.  Deze wordt met bewegende lippen en de gekozen stem voor je opgelezen door de eerder door ons gemaakte kunstmatige groene dame.  Maar met een foto van jezelf kan je jezelf op scherm zien diezelfde tekst op te lezen (beter bekend als Deep Fake).  En ja, Artificial Intelligence kan ook jouw stem leren verkregen door je een bepaalde tekst op te laten lezen.  Begrijp dan wel dat AI dan dus ook jouw foto en jouw stem bezit om te kunnen gebruiken zonder jouw toestemming.

Wat is AI in de basis

Dit alles gebeurt dus met informatie die in het systeem beschikbaar is, in de AI-databases.  ChatGPT  (OpenAI) gebruikt alle data van Internet tot een met ergens in 2021 en kan (nog) niet met recentere gegevens werken.  Stel dat de Hulk pas in 2023 “op de markt is gekomen”.  Er is dus geen referentie in de AI: er is nergens informatie wie of wat “de Hulk” is.  Maar wat als iemand met woorden perfect de Hulk weet te omschrijven, dan bestaat deze Hulk opeens wel in de Artificial Intelligence.  Data manipulatie is dus wel mogelijk en bijna zelfs makkelijk.  Geef (veelvuldig) foute informatie aan een AI en de AI gaat het verwerken in antwoorden op andere vragen.

Voorbeelden

Ook muziek is “slachtoffer”.  Vraag: speel de vierjaargetijden en vervang de viool met een elektrische gitaar … in een paar seconden hoor je het werk van Vivaldi ernstig vervormd uit de speakers komen met een instrument dat toen echt nog niet bestond.  De mogelijkheden zijn ontem- en ontelbaar lijkt en daarmee ook de gevolgen.

Stel je hebt een marketingbureau en maakt een campagne voor een klant (grotendeels) met hulp van AI.  Kijk dan niet gek op wanneer een con-collega de dag voor jouw lancering met een soortgelijke campagne komt voor een concurrent van jouw klant.  Wat je in AI stopt is beschikbaar voor de rest van de AI-gebruikers.  Daar blijken grenzen mogelijk te zijn, maar dat weten maar weinigen die AI gebruiken.

Laatste fictieve (is dat zo?) voorbeeld: Je gebruikt AI om een product idee op te zetten.  In een zeer gedetailleerde prompt (zo wordt de opdracht aan AI genoemd) omschrijf je precies wat je in gedachten hebt.  Het resultaat is een 80% klaar product… je raadt het al…

Afgelopen week kwam Samsung in het nieuws met het gebruik van AI.  Applicatieontwikkelaars hadden toestemming gekregen om AI in te zetten om de programmatuur te verbeteren en te optimaliseren.  Waar geen rekening mee werd gehouden is dat Artificial Intelligence een twee weg route is: wat je aan AI geeft om mee te werken, gaat AI ook mee aan het werk in andere situaties.  Het gevolg was dat de programma code van Samsung ook als antwoord werd gebruikt op vragen van anderen en dus beschikbaar werd voor iedereen.

Wat is van wie?

Alles dat wordt gemaakt met AI is (met de huidige wetgeving) nooit eigendom van de bedenker.  Dat is een uitspraak die ik gehoord heb van een expert.  Ook dat geeft te denken.  Aan de andere kant, alles dat gemaakt wordt met een Artificial Intelligence is (met de huidige systemen en wetgeving) vrij te gebruiken. Soms wordt “gevraagd” de bron te vermelden.

Hoe gebruikt AutomateX Artificial Intelligence

Nauwelijks eerlijk gezegd. We spelen en experimenteren. Wat we in AI stoppen zijn toch meer algemene zaken en onderwerpen waar wij van denken dat we die begrijpen. En de uitkomsten worden per letter bekeken en getest in afgeschermde omgevingen. En zeker altijd aangepast.

We hebben teksten laten maken, scripts in de diverse programmeer talen, plaatjes. En begrijp me niet verkeerd, ik ben echt heel erg onder de indruk. Maar daar zit ook een keerzijde aan die steeds vaker openlijk besproken wordt. En dat is goed.

Het is ook best verslavend maar kost ook best geld als je alles wilt proberen. Want, let op, er zit ook zeker een bedrijfsmodel achter alle AI initiatieven: het is de next-golden-bar.

Mijn moraal van dit verhaal

Ga Artificial Intelligence niet uit de weg, dat is ook niet meer mogelijk.  Maar gebruik het met grote zorg.  Jurisprudentie is er nog geheel niet op welk vlak dan ook in het gebruik van AI.  De wetten die we kennen en toepassen op copyright, imageright, etc zijn hoogst waarschijnlijk niet (geheel) van toepassing.  Bedenk goed wat je erin stopt. Wees bewust dat wat eruit komt gemaakt is met informatie dat in een systeem staat, dus ook foute informatie. Dat geeft kansen maar ook risico’s.  Weeg ze af.  En bij vragen leg ze bij…. Ja, bij wie moet je die plaatsen…  De wereld is aan het bijkomen van de AI explosie en de mogelijke gevolgen.  En daarbij is eenzelfde explosie van zelfbenoemde AI-experts net zo onoverzichtelijk.  Er zijn nog geen echte experts denk ik. 

We zullen real-life moeten gaan ervaren hoe het kunstmatig werkt.  Hoe regeringen, wetten en andere belanghebbenden hiermee omgaan.  Het is fantastisch deze techniek zoals we het in films zien.  Maar in die films wordt in een fictieve nog niet bestaande wereld gebruik gemaakt van AI.  Onze wereld is alles behalve fictief en deze kunstmatigheid… daar zijn wij nog niet klaar voor,  denk ik.  Maar AI is nu ook niet meer tegen te houden.  Wat regeringen ook voor begrenzingen (willen) gaan opzetten.  Common sense is, ook hier het beste devies.

En dan nu?

Ik sta altijd open om in gesprek wederzijds onze kennis en denkbeelden te bespreken. Maar Ai is niet onze missie, die missie is om de beste tools in te zetten om het IT beheer van onze klanten veilige en efficient te maken. Ik ga AI daarom zeker in de gaten (moeten) houden en de erbij horende randverschijnselen. Want voordelen geeft het al, maar de nadelen zijn nog niet aangestipt zeg maar.

Deel deze blog post!