fbpx

DoITogether

Úw IT Afdeling Ontlasten Met Onze Focus Gebieden.

Uw eigen IT afdeling heeft het druk.  Wellicht te druk om innovatief voor uw onderneming aan de slag te gaan.  Met onze methodiek kunnen wij uw IT afdeling ontlasten zodat er meer tijd vrijkomt.  Of wij kunnen meedenken/meewerken om IT knelpunten weg te werken.  
Ons standpunt is transparant en flexibel; wij zijn er om te helpen!

Onze focus gebieden

Monitoring

Wij zetten onze beheerssystemen in om de werking van uw IT componenten in de gaten te houden. En bij een incidenten laten wij aan u wie dat gaat oppakken.

Werkplekbeheer

De enige veilige computer is een goed- en proactief beheerde computer.  

Maar dat kost tijd.  Wij hebben de systemen om dit te doen.  Dat scheelt u weer veel tijd voor andere zaken.

Security

Digitale veiligheid is de belangrijkste factor van de IT, naast dat IT gewoon moet werken natuurlijk. Ons gelaagde security stack geeft u die veiligheid, 24/7/365.

Continuïteit

Uw IT omgeving zo aanpassen dat bij een (fataal-) incident uw onderneming binnen afzienbare tijd gewoon weer aan het werk kan. Dat is goud waard!

Monitoring Samen Met U

Onze systemen kijken continue of een IT component goed werkt.  Wanneer daar een incident is, melden wij u dat direct.  Als we weten wat er gedaan moet worden geven wij dat ook door.  U kan dan beslissen of uzelf de benodigde werkzaamheden gaat uitvoeren of dat wij dat voor u gaan doen.

Werkplekbeheer Samen Met U

Een werkplek heeft onderhoud nodig, net als de CV, de airco of de auto.  En IT component heeft dat echter ieder moment nodig dat er nieuwe software is.  En dat kan dagelijks zijn.  Denk aan Patch Management (Windows Update maar ook niet Microsoft applicaties) voor Windows computers.  Of firmware (= software) voor een netwerk component als een router, switch, camera of printer.  Alleen zo blijft uw IT omgeving goed en proactief beheerd; en dus veilig.

Security Samen Met U

IT beveiliging.  Naast dat IT gewoon moet werken, de belangrijkste focus.  Maar eerlijk gezegd moet daar ook echt goede kennis voor aanwezig zijn om het ook goed te doen.  Voorkomen kan niemand, maar wij leggen de drempel wel zo hoog mogelijk.  Daarvoor gebruiken wij een gelaagde opzet zodat op ieder vlak er bescherming geboden wordt.  Dus uw internet gebruik, uw netwerk, uw servers, uw computers en, niet onbelangrijk: uw medewerkers.  75% van geslaagde digitale inbraken worden (meestal onbedoeld) veroorzaakt door uw medewerkers.  En ook op die laag hebben wij systemen actief.  24/7/365 wordt uw onderneming bewaakt.

Continuïteit Samen Met U

Zet denkbeeldig eens op een ochtend alle computers uit (diefstal, brand of digitale aanval).  Wat gebeurd er dan met uw onderneming?  En als het meerdere dagen duurt om uw onderneming weer de benodigde IT middelen te geven die het nodig heeft?  Wat doet dat met uw onderneming?

Onze dienst “Continuïteit” helpt hier om de schade zo laag mogelijk te houden.