fbpx
Autoriteit persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegeven: AVG meldingen in 2018

De Autoriteit persoonsgegevens bewaakt de AVG (GDPR).  Deze wetgeving heeft een grote impact, op de burgers en de ondernemingen.  Burgers krijgen een veel hogere mate van bescherming op verspreiding en gebruik van hun Persoons Identificeerbare Informatie (PII).

Ondernemingen hebben grote aanpassingen moeten doen.  En dat proces is een ongoing dingetje.  In deze  ondernemingen werken mensen, burgers.  In hun rol als medewerker moeten ze nadenken over zaken die hun zelf ook aangedaan kunnen worden.  En vanuit dat oogpunt staat ook de ondernemer in een spagaat.

In 2018: 72% van de AVG (*) meldingen hebben betrekking op het versturen van informatie en post aan verkeerde ontvangers.  Hierin zit 9% waar de betreffende informatie of post ook door de verkeerde ontvanger wordt ingekeken.  Dat zijn vooral fouten gemaakt door de medewerker, de mens.  Er is training en bewustzijn nodig om dit percentage omlaag te krijgen.

11% van deze meldingen (*) hebben te doen met IT, de technische invulling van AVG.  Deze technische invulling van de AVG staat nergens beschreven.  Wel wordt er bijvoorbeeld melding gemaakt dat de kosten voor het afschermen in verhouding moet staan van de inkomsten.  En in veel gevallen is dat ook goed mogelijk.  Dus ook dat percentage kan omlaag en wel door een goede basis technische beveiliging in te zetten en door training en bewustzijn van de ondernemer en zijn medewerkers.  Want veelal is het doordat er vanuit de ondernemer niet voldoende kennis aanwezig is binnen zijn MKB bedrijf hoe dit dan aan te pakken.  Met als gevolg dat er onnodige fouten gemaakt worden met soms grote gevolgen.

AutomateX helpt om dat percentage omlaag te krijgen.  Wij kijken met het MKB mee om zijn technische invulling te optimaliseren.  Daarnaast trainen wij uw medewerkers om een hoger bewustzijn te creëerden ten aanzien van digitale beveiliging.

(*) bron: Autoriteit Persoonsgevens 2018

Deel deze blog post!